درباره موسسه رواق هنر ماندگاربه دنیای هنر و فیلم سازی خوش آمدید

جوایز موسسه هنر ماندگار


موسسه فرهنگی هنری رواق هنر ماندگار در راستای اعتلای فرهنگ و هنر کشور عزیزمان و با نگاه به آرمان های انسانی متعالی شکل گرفت و در مسیر ایجاد آثار هنری گام برداشت. بیشترین آثار این مجموعه در ساخت آثار تصویری اعم از مستند و سینمایی تا کنون نمود کرده است. اما در بخش های دیگر فرهنگی نیز وارد عرصه شده که به مرور زمان ، این آثار فرهنگی نیز به صورت همگانی عرضه خواهد شد.

اهداف موسسه رواق هنر ماندگار

1. ساخت اثر در جهت استقرار گفتمان فرهنگ اسلامی ، ایرانی و انسانی به عنوان اندیشه غالب و محور شدن تفکر و مهندسی فرهنگ ، مهندسی فرهنگی برای اهل اندیشه و قلم ،نخبگان، متخصصین ، کارشناسان و مجامع علمی تخصصی.
2. حاکم شدن تفکر فرهنگ سیستمی و ارتباط موثر با رسانه به عنوان مهمترین ابزار هزاره ی جدید در تولید محصول جهت همگرایی پایدار و نگرش مساعد برای بسط و تعمیق جریان فرهنگ و مهندسی فرهنگی
3. ایجاد فضایی مناسب برای شکل گیری ساختاری منسجم و پویا در تولید دانش فرهنگی و هنری و ارائه این آثار در حوزه بین الملل
4. ایجاد ساختار مناسب در جهت تامین و تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه فرهنگ و هنر
5. رصد نیازهای دائما در حال تغییر فرهنگی و طراحی و مدیریت تحقیقات فرهنگی و قدم برداشتن در مسیر صحیح.
6. تولید پژوهش های بنیادی متناسب با تقاضاهای فرهنگی و اجتماعی در زمینه های مهندسی فرهنگی، مدیریت فرهنگی، پیوست های فرهنگی.
7. تعامل سازنده و موثر با سازمان ها و نهاد های مرتبط برای هم افزایی بهتر و بیشتر در راستای نیل به اهداف همسو.

تیم فنی فیلم سازان و کارگردانانموسسه هنر ماندگار


هیئت مدیره

محمد حسین قاسمی - تهیه کننده و کارگردان

محمد حسین قاسمی

تهیه کننده و کارگردان

ابوذر پورمحمدی - تهیه کننده و کارگردان

ابوذر پورمحمدی

تهیه کننده و کارگردان

سید روح الله نور موسوی - نویسنده و مدیر روابط عمومی

سید روح الله نورموسوی

مدیر مسئول موسسه 

* * *


هیئت مؤسس

ابوذر پورمحمدی - تهیه کننده و کارگردان

ابوذر پورمحمدی

تهیه کننده و کارگردان

 
سید روح الله نور موسوی - نویسنده و مدیر روابط عمومی

سید روح الله نورموسوی

مدیر مسئول موسسه 

 
انرگس آبیار - نویسنده و کارگردان

 

نرگس آبیار 

 

نویسنده و کارگردان 

* * *