تماس با موسسه رواق هنر ماندگار

... تیم موسسه هنر ماندگار افتخار دارد تا نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال فرمایید ...

 

تلفن

4680 53 88 21 98+
4681 53 88 21 98+

 

آدرس

تهران ، خیابان شهید بهشتی
خیابان صابونچی، کوچه مبینی
         پلاک 18، واحد 10

ایجاد فضایی مناسب برای شکل گیری ساختاری منسجم و پویا در تولید دانش فرهنگی و هنری و ارائه این آثار در حوزه بین الملل از اهداف عالیه موسسه رواق هنر ماندگار می باشد و ما امیدواریم تا بتوانیم برای سربلندی کشور عزیزمان ایران قدمی نهادینه کرده باشیم.

ورود کاربران