دوشنبه, 30 تیر 1393 ساعت 19:09

فیلم روزهای سرد زمستان

فیلم روزهای سرد زمستان


فیلم مستند روز های سرد زمستان

فیلم روزهای سرد زمستان مستندی است که به زندگی معثیت مردم عراق در سالهای اشغال می پردازد. اقتصاد در این مستند به عنوان محور اصلی بعد از تحولات کشور همسایه قرار گرفته است.

عوامل تهیه کننده فیلم مستند روزهای سرد زمستان
تهیه کننده: ابوذر پور محمدی
کارگردان: محمد حسین قاسمی ، سلمان ابوطالبی
نویسنده: حسن میرزایی
تصویر: احسان دادرس
تدوین: کامران جاهدی
صدا: حسین قورچیانتصاویر و عکس های فیلم مستند روزهای سرد زمستان :نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید