پنج شنبه, 22 خرداد 1393 ساعت 15:47

فیلم مادران سرزمین جنگ

فیلم مادران سرزمین جنگ


فیلم مستند مادران سرزمین جنگ

فیلم مستند مادران سرزمین جنگ به روایت زندگی زنان و مادران عراق در سالهای اشغال عراق می پردازد.

تهیه کننده: ابوذر پور محمدی
کارگردان: محمد حسین قاسمی ، سلمان ابوطالبی
نویسنده: حسن میرزایی
تصویر: احسان دادرس
تدوین: کامران جاهدی
صدا: حسین قورچیانتصاویر و عکس های فیلم مادران سرزمین جنگ :نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید