دوشنبه, 30 تیر 1393 ساعت 03:04

فیلم وقت خورشید

فیلم وقت خورشید


فیلم مستند وقت خورشیدعوامل تهیه کننده فیلم مستند وقت خورشید
تهیه کننده: رضا شهبازی
کارگردان: محمد حسین قاسمی ، سلمان ابوطالبی
نویسنده: نرگس آبیار
تصویر: سلمان ابوطالبی
تدوین: سلمان ابوطالبی
صدا: مصطفی کوچکیتصاویر و عکس های فیلم مستند وقت خورشید :نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید